lá cải.org

 1. Giáo Dục - Chắc chắn bạn chưa biết những kiến thức HS ngỡ ngàng thế này

  ·

  Không, mình không biết. Mà chắc chắn bạn chưa biết điều này: kiến thức thì tự nó không ngỡ ngàng được. Có lẽ bạn cũng chưa biết điều này: "kính áp chòng" là một vật thể chưa hề được phát minh.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của justanotherreader

   nhằm lúc 13:18:28 26/11/11, justanotherreader rằng:

   "Một số Tổng thổng đeo kính áp chòng khi xuất hiện trước công chúng" - áp chồng?
   0
  • hình chộp của Yomilk

   lại nhằm lúc 13:17:45 27/11/11, Yomilk rằng:

   Chắc chắn bạn đã biết: Với những kiến thức (nếu có) hổ lốn của nhà báo Giáo Dục, chúng nó dám dạy đời thê này!
   0
  • hình chộp của T

   nhằm lúc 10:31:22 28/11/11, T rằng:

   "HS" là cái đếu gì?
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…