lá cải.org

 1. Kiến Thức - Bộ Nông nghiệp ra văn bản cấm nuôi đỉa

  ·

  "Thôi đừng nuôi nữa, người ta về nước hết rồi, không mua nữa đâu. Bộ trưởng (đã kí tên và đóng dấu)."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Ha ha

   nhằm lúc 14:06:45 06/12/11, Ha ha rằng:

   Cấm nuôi các loại đỉa đói, đỉa trâu,... ơ... trừ đỉa nhà báo thì cho nuôi vì không phá hoại mùa màng.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…