lá cải.org

 1. Vietnamnet - "Cặp đôi hoàn hảo", nào ai lừa được ai

  ·

  Sao? Mới lãnh giải tối qua đã bày trò lừa nhau rồi à?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Củ Cải

   nhằm lúc 19:05:37 05/12/11, Củ Cải rằng:

   Sao lại nói là: nào ai lừa được ai? Phải tội chết vì những người bị lừa đang ngồi cặm cụi bới cải đây này.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…