lá cải.org

 1. Vietnamnet - Ở nhờ nhà chú ruột, được nhâp khẩu Hà Nội không?

  ·

  Không, Hà Nội là hàng xuất khẩu. Dự kiến năm nay kim ngạch xuất khẩu Hà Nội sẽ đạt hai triệu thủ đô, tăng ba ngàn thủ đô so với năm ngoái.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của TMT

   nhằm lúc 23:50:51 10/12/11, TMT rằng:

   Nhà báo, "lều báo" hay "chuồng báo"?
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…