lá cải.org

 1. Vietnamnet - Quách Ngọc Ngoan không thanh minh việc hôn Ngọc Anh

  ·

  Thế thì anh Ngọc ơi anh chửa ngoan đâu. Áo Ngọc Anh bạc màu. Đầu Ngọc Anh cháy tóc. Ngọc Anh ngày đêm khó nhọc. Anh chưa ngoan, chưa ngoan...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 12:24:35 21/12/11, mitdac rằng:

   Hôn xong đến đẻ rồi mà còn khai quật
   0
  • hình chộp của cải thảo

   lại nhằm lúc 17:31:31 21/12/11, cải thảo rằng:

   Truyền hình trực tiếp cả nước nó thấy thì thanh minh với ai?
   0
  • hình chộp của Ha ha

   nhằm lúc 11:33:40 22/12/11, Ha ha rằng:

   @mitdac: Chưa đẻ, mới chửa.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…