lá cải.org

 1. Đất Việt - Quỳ gối xin tiền… làm đường cho dân

  ·

  Đường à? Có đường đây: Núi liền núi, sông liền sông, tình anh em một lòng không phai. Sồn đô sồn, sồn sồn đô...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của T

   nhằm lúc 09:06:16 24/12/11, T rằng:

   Đọc lời bình của admin là biết ngay bài báo này viết chuyện ở đâu =))
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…