lá cải.org

 1. Giáo Dục - Liên tục xảy ra cháy xe, Honda nên làm gì?

  ·

  Tất nhiên Honda, một công ty toàn cầu bé mọn gồm những bộ óc siêu việt tầm thường, nên nghe theo lời khuyên bảo thông thái ngu si của báo Giáo Dục, một tờ báo vĩ đại của địa phương, chuyên đăng những bài đạo đức vô lại.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của az

   nhằm lúc 17:23:51 26/12/11, az rằng:

   Nên cho chú bồi bút này một ít cơm thưà.
   0
  • hình chộp của Sao

   lại nhằm lúc 09:23:58 27/12/11, Sao rằng:

   Câu bình này không hay lắm, nên thêm chút hài thì sẽ ấn tượng hơn.
   0
  • hình chộp của Trăng

   nhằm lúc 10:07:56 27/12/11, Trăng rằng:

   @Sao: Em lại thấy câu bình của bác rất hài.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…