lá cải.org

 1. Vietnamnet - Pháo nổ tung… “hạ bộ”

  ·

  Bài nói về chỉ thị cấm đốt pháo của chính phủ. Nên đổi tít lại thành: Chính phủ ra chỉ thị cấm đốt pháo nổ tung hạ bộ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 08:31:42 03/1/12, mitdac rằng:

   Đối với "Nơi pháo nổ mát mặt" cho cân
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…