lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Người Việt "khỏe" uống bia bậc nhất

  ·

  Uống nữa đi các bạn! Chỉ số hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào cái thứ nước vàng vàng bọt bọt ấy!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Khách

   nhằm lúc 18:02:02 09/1/12, Khách rằng:

   Lấy số liệu năm 2010 rồi tương vào 2011 cứ như thật
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…