lá cải.org

 1. Megafun - Siêu mẫu Molly Sims có bầu

  ·

  Tôi chẳng biết phải bình ra sao. Giá mà siêu mẫu Molly Sims bị tiêu chảy thì tôi đã bình rằng "Anh chui ở đâu mà biết?"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của không quan trọng

   nhằm lúc 17:15:48 12/1/12, không quan trọng rằng:

   Anh chui vào đâu mà biết người ta có bầu(?!).
   0
  • hình chộp của Hà

   lại nhằm lúc 19:48:06 12/1/12, rằng:

   giống vầy á? link
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…