lá cải.org

 1. Vietnamnet - Người tuổi Rồng ở Trường Sa

  ·

  Trong đại gia đình bộ đội Trường Sa ấy, có những quân nhân tuổi Rồng với không ít trải nghiệm dữ dội và bay bổng như... rồng! - Bài năm tới: có những quân nhân tuổi Rắn với da khô nổi vảy như da rắn. Bài năm tới nữa: có những quân nhân tuổi Ngựa với... a hem.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…