lá cải.org

 1. Giáo Dục - Hot girl ĐH Thương Mại: Chân dài có khuôn mặt "Xì teen"

  ·

  Một trong những khó khăn của dịch thuật là chuyện tam sao thất bổn. Có lần người ta đã dịch chữ "cái mụn" qua mười mấy ngôn ngữ, đến những vòng sau thì cái mụn trở thành "đồi," "núi," và cuối cùng là "núi lửa." Trong trường hợp của chúng ta, "style" trở thành "xì tin," nay "xì tin" đã trở thành "xì teen," trong tương lai "xì teen" sẽ thành "xì tinh," "đánh rắm tinh," và rất có thể sẽ là "dùng chim đánh rắm" vân vân...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…