lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - Doanh nhân tuổi Rồng và tham vọng tỷ phú đô la tuổi 45

  ·

  Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc công ty CP Xăng dầu Quốc tế Việt Nam (Interpetro) Phạm Hoàng Long cho biết: Sẽ về hưu ở tuổi 45 khi đã là tỷ phú đô la! - Thật đáng phục! Nếu là tôi thì tôi sẽ chỉ về hưu khi đã hết dầu.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…