lá cải.org

 1. Kiến Thức - Ngắm Rồng hiển hiện khắp Sài thành

  ·

  Đây là rồng bông... Đây là rồng tre... Đây là rồng nhựa... Đây là rồng... lộn, đây là người...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của biennong

   nhằm lúc 16:16:14 26/1/12, biennong rằng:

   Đây là rồng... lộn, đây là người...
   0
  • hình chộp của BinhDuong

   lại nhằm lúc 23:16:25 27/1/12, BinhDuong rằng:

   Sài Thành có nhiều rồng hoa, Bình Dương có nhiều rồng lộn
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…