lá cải.org

 1. Vietnamnet - Đang nhặt tiền, hoảng hồn thấy xác người bị tàu cán

  ·

  Một số khác, đang khiêng xác người bị tàu cán thì sung sướng nhảy tớn lên vì thấy tiền.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hiếu

   nhằm lúc 23:46:58 29/1/12, Hiếu rằng:

   mùa đông mình hay bị nhiệt miệng, đọc xong phần của lá cải thì mình tóe mẹ máu mồm. Nhục thế
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…