lá cải.org

 1. Kiến Thức - Hà Tĩnh: Đào được củ khoai khổng lồ hình thù lạ

  ·

  Việt Nam, đất nước đệp giai khoai to. Đệp giai khoai to! Khoai to!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Ha ha

   nhằm lúc 22:50:48 11/2/12, Ha ha rằng:

   Tôi rất tự hào về đất nước tôi, với khoai to, với bưởi to và rất nhiều thứ khác rất to.
   0
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 08:58:48 13/2/12, mitdac rằng:

   Củ ấy quê em không gọi là củ khoai, là củ bồ đấu PV
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…