lá cải.org

 1. Giáo Dục - Xem video: Phóng viên báo GDVN đóng giả ăn mày... xin tiền

  ·

  Anh ấy đóng ăn mày quá đạt! Các bạn không nhận ra ư? Gợi ý nhỏ: áo gió, quần ủi, kính mát, tóc tỉa, giày tây.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 14:19:43 14/2/12, mitdac rằng:

   Ông Tam Lang sống dậy chắc sẽ vả cho thằng này mấy cái
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…