lá cải.org

 1. Kiến Thức - Làm thể thao nổi tiếng, làm khoa học thì chẳng ai biết?

  ·

  Bữa tôi nghe nói, thật ra nghề mau nổi tiếng nhất là nghề bán hành.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của bekinh

   nhằm lúc 14:01:08 23/2/12, bekinh rằng:

   bán hành --> bành ...?
   0
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 14:23:57 23/2/12, mitdac rằng:

   Làm nhà báo đi! Không gì dễ bằng: Người mẫu cởi chuồng, ca sỹ hở ngực, chính khách đánh rắm, giết người cướp của ... là có ăn
   0
  • hình chộp của Lá ngón

   nhằm lúc 16:27:08 23/2/12, Lá ngón rằng:

   Bán hành...kinh hoàng là nổi tiếng nhất à?
   0
  • hình chộp của Sky

   lại nhằm lúc 17:18:47 23/2/12, Sky rằng:

   Mình cong lưng làm cả tháng không bằng nó bành háng một đêm =]].
   0
  • hình chộp của zzzzzzz

   nhằm lúc 17:23:57 23/2/12, zzzzzzz rằng:

   bán hành -> khóc mướn -> làm báo phải k admin:-ss
   câu này xoáy quá...
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…