lá cải.org

 1. Kiến Thức - Tào Đằng: Hoàng đế hoạn quan duy nhất Trung Quốc

  ·

  "Ngày xưa em là hoạn quan, sau em thành hoàng đế, người ta gọi em là hoàng đế hoạn quan hi hi" "Thế còn em ngày xưa học giỏi vô địch, lớn lên hơi dốt, chúng nó gọi em là dốt vô đuỵt hị hị."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của T

   nhằm lúc 10:46:09 27/2/12, T rằng:

   đã "đế" rồi còn "quan" là sao hở lũ ngu này?
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…