lá cải.org

 1. Giáo Dục - Lặng người khi đọc nhật kí "sống thoáng" của con

  ·

  Bài báo bịa đặt lố bịch! Hot girl nào mà lại ghi nhật kí?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của maomeo

   nhằm lúc 13:24:16 26/2/12, maomeo rằng:

   Nguồn: Theo MashOnline.
   Có ai biết MashOnline là cái quái gì không?
   0
  • hình chộp của panpan

   lại nhằm lúc 21:56:22 26/2/12, panpan rằng:

   Có chứ, Mashonline "dịch thoáng" là Điên trực tuyến!
   0
  • hình chộp của Tui

   nhằm lúc 12:27:29 27/2/12, Tui rằng:

   Phải tin rằng Hot girl biết chữ chứ....
   0
  • hình chộp của Quạ Con

   lại nhằm lúc 13:47:15 27/2/12, Quạ Con rằng:

   Cóp nguồn dẫn mà cũng cóp sai, ôi "giáo dục ":)).
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…