lá cải.org

 1. Dân Trí - Bức tranh “buồn thảm” của showbiz Việt!

  ·

  Mấy năm trước có anh gì đó ở Mỹ dùng phân người vẽ tranh, có lẽ là bức này chăng?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của LR

   nhằm lúc 16:37:51 29/2/12, LR rằng:

   Chuẩn khỏi cần chỉnh, bái phục!
   0
  • hình chộp của Nguyen

   lại nhằm lúc 07:56:08 01/3/12, Nguyen rằng:

   Nhiều sự kiện vui thế mà bảo là buồn thảm
   0
  • hình chộp của Vv

   nhằm lúc 00:18:28 02/3/12, Vv rằng:

   Cũng có chỗ dùng đến nước lọc mà. Đừng để "phân" làm mờ mắt.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…