lá cải.org

 1. VnExpress - 'Nhiều đảng viên có biểu hiện bất minh về thu nhập'

  ·

  Số còn lại có biểu hiện che đậy?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vanbatisowen

   nhằm lúc 13:43:42 08/3/12, vanbatisowen rằng:

   Tưởng cái gì,sông thì chảy ra biển,ngựa thì ăn cỏ
   0
  • hình chộp của badoso

   lại nhằm lúc 14:29:49 08/3/12, badoso rằng:

   Thì cũng phải nói cái hiển nhiên mà ai cũng biết để có chuyện mà đăng báo.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…