lá cải.org

 1. Dân Việt - Ấn Độ xây “bản sao” Angkor Wat, Campuchia nổi giận

  ·

  Cái chú Cam bốt quê mùa ít học, không được như anh Trung Hoa hảo hớn. Ta xây nguyên cái vạn lí trường thành ở Đà Lạt, ảnh đã không giận mà còn xoa đầu khen giỏi giỏi hay hay hảo lớ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tui

   nhằm lúc 16:11:22 20/3/12, Tui rằng:

   Đù, bình cái này rất hay mà còn... cực kỳ hung hiểm...
   0
  • hình chộp của Lex Ngáo

   lại nhằm lúc 08:41:16 21/3/12, Lex Ngáo rằng:

   Tàu phựa: Sắp tới anh nối cái tường nhà anh sang nhà chú lun, vừa ở chung ch vui, vừa lập kỷ lục thế giới mới...
   0
  • hình chộp của lai

   nhằm lúc 14:16:31 21/3/12, lai rằng:

   Có phải là anh ấy làm mình làm mẩy để đòi tiền bản quyền chăng.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…