lá cải.org

 1. Dân Việt - Trưởng Ban kỷ luật không nghe thấy Danh Ngọc chửi

  ·

  Chắc ổng chỉ quen nghe gảy đàn thôi...

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của ú ớ...

   nhằm lúc 16:49:30 22/3/12, ú ớ... rằng:

   Oa, té ra ôông ni tuổi Sửu à.
   0
  • hình chộp của Rơm

   lại nhằm lúc 23:25:14 22/3/12, Rơm rằng:

   Ở ban kỷ luật toàn nói chuyện kiểu thế mà
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…