lá cải.org

 1. VTC - Lễ động quan DJ Mỹ Quyên dời lại sáng 30/3

  ·

  Obama: Tôi ngày đêm trăn trở, không biết khi về với Đức Chúa Lời thì báo chí Huê Kỳ có khóc được như truyền thông Việt Nam đang khóc DJ hay không.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Lex Ngáo

   nhằm lúc 15:26:12 29/3/12, Lex Ngáo rằng:

   Chúa Trời: Còn lâu con ạ, nhìn xuống cuối hàng đi, Michael Jackson, Whitney Houston còn đang ngồi khóc chờ được khóc kia kìa...
   @Cải: Chúa Lời?? (typo or something I can't get??)
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…