lá cải.org

 1. Tin Tức Online - Chân dung trọng tài hotboy của V-League

  ·

  Có biết boy nghĩa là gì không hả, cái bọn phóng viên bòy này?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Lex Ngáo

   nhằm lúc 15:20:32 29/3/12, Lex Ngáo rằng:

   Bố mấy chú nhà báo cũng là hotboy
   0
  • hình chộp của cdcmclgt

   lại nhằm lúc 08:18:19 30/3/12, cdcmclgt rằng:

   Tính ra thế này em cũng là hotboy! :)
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…