lá cải.org

 1. Dân Trí - Cái giá cho sự "chung tình" của bà Liễu với ông Tâm

  ·

  Thời nào thì người phụ nữ cũng phải chịu nhiều đau khổ nhất. Chồng chết, người yêu phụ bạc, bản thân vào tù, người đời nhổ vào mặt và bảo "đáng kiếp."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…