lá cải.org

 1. Giáo Dục - Đêm 6/4 TQ đã vi phạm chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam

  ·

  Năm nào mới được?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 09:55:21 10/4/12, mitdac rằng:

   Chắc 364 ngày đêm còn lại để Quy3 báo cáo
   0
  • hình chộp của ves

   lại nhằm lúc 00:47:24 11/4/12, ves rằng:

   KINH HOÀNG, KINH HOÀNG, KINH HOÀNG ĐÂUUUUUUUU?????
   Gàooo Cải, anh đã làm gì thế này, những kinh hoàng khi xưa đâu :(( :((
   (sr em bức xúc spam tí, có gì anh xóa bớt hộ :D :D)
   0
  • hình chộp của chu tu

   nhằm lúc 05:29:36 11/4/12, chu tu rằng:

   Cố cải
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…