lá cải.org

 1. VnExpress - Tên cướp gần 300 chỉ vàng lĩnh 27 năm tù

  ·

  Tôi thích anh Việt Dũng này! Ảnh ghét khựa tới mức kị húy cả từ "Cách Cách" và tất cả những thứ tương tự.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hê hê

   nhằm lúc 16:02:06 19/4/12, Hê hê rằng:

   Tôi thích anh rồi đó! Ha ha ha hả hả há há há....
   0
  • hình chộp của Tí

   lại nhằm lúc 16:29:44 19/4/12, rằng:

   chua hieu y bac Cai?
   0
  • hình chộp của Hách

   nhằm lúc 16:37:42 19/4/12, Hách rằng:

   Tại vì nếu nói đúng phải nói là "Tên cướp cướp gần 300 chỉ vàng..." đó mà.
   0
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 16:51:10 19/4/12, T rằng:

   "Tên cướp" trị giá gần 300 chỉ vàng?
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…