lá cải.org

 1. Giáo Dục - Chùm ảnh:Những 'quái xế đồng nát' khiến cảnh sát cũng phải 'chào thua'

  ·

  Tầm bậy! Cảnh sát giao thông không bao giờ chào thua. Đã chào là phải thắng.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của panpan

   nhằm lúc 10:37:56 20/4/12, panpan rằng:

   Bổ sung thêm: Định nghĩa thắng lợi ở "cơ chế thị trường" = có tiền vào túi.
   (cơ chế thị trường của Việt Nam)
   0
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 20:59:09 20/4/12, hh rằng:

   Nắm thằng có tóc, ...
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…