lá cải.org

 1. Dân Việt - "Cô dâu mất trinh" nói gì về "trinh tiết"?

  ·

  "Trinh tiết... cũng giống như hạnh phúc và sức khỏe. Bạn chỉ nhớ đến nó khi bạn đánh mất nó đi."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Hê hê

   nhằm lúc 13:14:00 20/4/12, Hê hê rằng:

   Ồ anh Cải mới sâu sắc làm sao!
   0
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 16:58:03 20/4/12, T rằng:

   Hoan hô bác Cải đã tiếp thu góp ý của anh chị em, không thèm đưa cải của bọn PNToday vào nữa.
   0
  • hình chộp của Chuông rè

   nhằm lúc 18:13:57 20/4/12, Chuông rè rằng:

   - Dân Việt hỏi: "Làm sao tìm lại cái màng trinh. Trời cao có thấu Dân Việt mình? Nếu thấu làm ơn cho nó biết. Cách nào vá lại cái màng trinh".
   - Nguyễn Du thay thay mặt trời cao trả lời: "Nước vỏ lựu, máu mào gà. Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên."
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…