lá cải.org

 1. Dân Việt - Việt Nam đẹp tuyệt mỹ trên báo Nga

  ·

  Không có gì mới đâu các bạn. Vẫn là ruộng, lúa, cò, cát, muối, lưới, thúng, xuồng, dừa, thốt nốt, cầu khỉ. Vẫn là những thứ đã từng đẹp tuyệt mĩ trên báo Liên Xô.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của vũ hải châu

   nhằm lúc 10:49:19 07/5/12, vũ hải châu rằng:

   Trong lúc khó khăn, cần lắm những công cụ thẩm du thế này...
   10
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 12:24:13 07/5/12, mitdac rằng:

   "Các bạn cứ gõ Liên Xô chấm Mỹ sẽ rõ"- Đại sứ Kỳ nói
   0
  • hình chộp của panpan

   nhằm lúc 22:50:45 07/5/12, panpan rằng:

   Anh Cải bình thật khó đỡ!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…