lá cải.org

 1. Dân Việt - 10.000 mỹ nhân đồng loạt rũ bỏ quần áo...

  ·

  Rũ quần đứng dậy tối hù!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Chuông rè

   nhằm lúc 10:54:31 08/5/12, Chuông rè rằng:

   Ta trở về chốn hồng hoang
   Nếm mùi cuộc sống bầy đàn bạn ơi
   Áo quần rũ bỏ xong xuôi
   Mười ngàn con gái ôi thôi... mười ngàn!
   8
  • hình chộp của AUGUST

   lại nhằm lúc 12:10:21 08/5/12, AUGUST rằng:

   Đm báo Dân Việt hay báo Dân Tầu đây!
   5
  • hình chộp của Vivian

   nhằm lúc 13:39:49 08/5/12, Vivian rằng:

   Nói theo giọng giang hồ thì là Báo La Liếm Tàu.
   5
  • hình chộp của chu tu

   lại nhằm lúc 23:20:11 08/5/12, chu tu rằng:

   10.000 chùm tơ đủ phủ kín Dân Việt báo.
   5
  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 23:50:05 08/5/12, hh rằng:

   Giờ mới hiểu tại sao ở Việt Nam lại có NT và đồng bọn.
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…