lá cải.org

 1. Giáo Dục - GS Hùng Võ:"Bộ GTVT nên tránh xa việc bán trụ sở, mang vạ có ngày"

  ·

  Thưa giáo sư! Câu giáo sư nói có hai vế, vế sau thiếu chủ ngữ!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Đỗ Lít

   nhằm lúc 09:04:31 15/5/12, Đỗ Lít rằng:

   vạ miệng thì có đấy
   0
  • hình chộp của ai

   lại nhằm lúc 11:57:35 15/5/12, ai rằng:

   Chủ ngữ là tập thể
   0
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 12:27:50 15/5/12, Kenny rằng:

   Thế thì cạp đất mà ăn à...Ơ! Nhưng mà em nói về chuyện khác à nghen.Trinh phân bua...
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…