lá cải.org

 1. Vietnamnet - Những biệt tài' của Tổng thống Putin

  ·

  Mách bạn cách phân biệt Putin và Kim Jong-un: ... Hôm nay trời đẹp nhỉ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 11:14:18 16/5/12, An An rằng:

   Putin bắt đầu làm tổng thống mới xuất hiện biệt tài. Ủn thì sớm hơn, từ hồi 3 tuổi!
   14
  • hình chộp của mond

   lại nhằm lúc 11:18:46 16/5/12, mond rằng:

   Không biết thì nói là không biết! .... chứ có ai biết chúng nó ... nhầm...họ khác nhau thế nào đâu hè! Chắc chung công ty quản lý nên thế...
   3
  • hình chộp của CHUỘT

   nhằm lúc 18:32:58 16/5/12, CHUỘT rằng:

   Ông Andersen ơi, dậy mà xem hoàng đế cởi truồng nè!
   1
  • hình chộp của Oishi

   lại nhằm lúc 10:22:58 17/5/12, Oishi rằng:

   iem chã.
   0
  • hình chộp của noname

   nhằm lúc 12:48:05 18/5/12, noname rằng:

   Biệt tài của Putin là "trời phú", của Kim Long-un là "bẩm sinh", "di truyền".
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…