lá cải.org

 1. Đất Việt - Hot girl Vân Navy vén váy khoe chân gợi cảm

  ·

  Với hai chân thế này, Vân Navy chấp rét cả một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 08:42:15 24/5/12, mitdac rằng:

   Tiện tay vén váy mà không khoe luôn?
   1
  • hình chộp của encudism

   lại nhằm lúc 11:31:33 24/5/12, encudism rằng:

   Chưa thấy quần chip ! Theo tôi bài này chưa đạt yêu cầu.
   3
  • hình chộp của cải thảo

   nhằm lúc 11:34:17 24/5/12, cải thảo rằng:

   Ấy a Cải chưa bít nguồn gốc cái tên Navy của em ấy rồi. Sự thể là bố e ấy nghe đồn làm to trong nhãn LaVie, nhưng vì hạn chế phát âm của e í nên nó thành ra NaVy ấy ah. Tuyệt đối ko liên quan đến lính thủy gì cả :D
   17
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 12:27:52 24/5/12, Kenny rằng:

   Ẻm mà khoe luôn 4 chân thì chết cả sư đoàn.
   1
  • hình chộp của Hơmin

   nhằm lúc 13:37:09 29/5/12, Hơmin rằng:

   Bọn nhà báo bây giờ giật tít bẩn thật. Vân Navy sau khi vén váy cho nhà báo lại mất công vào rửa chân. Rõ khổ!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…