lá cải.org

 1. Giáo Dục - Xí muội nội và ngoại: Phần lớn là hàng trôi nổi, bẩn "hết chỗ nói"

  ·

  "Bẩn thế có ăn được không?" "Ăn chi mà ăn bẩn?" "Tốt, cho làm bộ trưởng bộ y tế."

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 19:15:22 26/5/12, hh rằng:

   Giờ thì ăn cũng chết mà không ăn thì cũng chết. Rất cảm ơn bộ y tế.
   4
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…