lá cải.org

 1. Vietnamnet - Phim Việt ngày càng chịu chơi

  ·

  Thế mà bọn khốn vẫn chẳng đứa nào chịu xem!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 09:37:50 11/6/12, Vit rằng:

   Đếch chịu làm!
   0
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 09:52:37 11/6/12, Kenny rằng:

   Cho chơi chịu thì may ra...
   20
  • hình chộp của Anh

   nhằm lúc 09:56:58 11/6/12, Anh rằng:

   Nhưng có những bồi bút chịu bơm hơi cho!
   1
  • hình chộp của Tony Tèo

   lại nhằm lúc 10:12:36 11/6/12, Tony Tèo rằng:

   Phim Việt ngày càng chơi chịu :)
   1
  • hình chộp của cana

   nhằm lúc 11:29:05 11/6/12, cana rằng:

   Sau thời hợp tác lao động - bây giờ đánh hàng cũng có ăn lắm ... lên đường thôi các cựu binh lẫn tân binh.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…