lá cải.org

 1. Giáo Dục - Trời càng nóng, thiếu nữ ra đường mặc càng "mát" (P3)

  ·

  Đẳng cấp Thành Chung. Cầm cái máy point-and-shoot giá triệu hai ra đường chụp đại những người ngợm mèo chó, thành một bài. Xin thề gặp anh này tôi lạy liền.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 20:26:00 13/6/12, Kenny rằng:

   Công nhận tên phóng viên này "mát" thật.
   10
  • hình chộp của pv ngu

   lại nhằm lúc 00:00:37 14/6/12, pv ngu rằng:

   người người làm báo, nhà nhà làm báo
   1
  • hình chộp của Airblade

   nhằm lúc 01:28:24 14/6/12, Airblade rằng:

   Chú triệu hai này chắc mới lớn, tơ tưởng hoang dâm, lén lút chụp sau lưng người ta. Có ngày bị các em nhảy lên kẹp cho vỡ đầu, máy ảnh triệu hai lún ngập mặt. Liều liệu cái thần hồn.
   5
  • hình chộp của Vivian

   lại nhằm lúc 10:01:31 14/6/12, Vivian rằng:

   Đúng là tục như báo Giáo Dục :))). Vái cả nón.
   Mà mình phục biên tập báo này lắm lắm, sao có thể phơi 1 bài như vầy ra được '+_+
   1
  • hình chộp của vodung

   nhằm lúc 10:16:51 14/6/12, vodung rằng:

   Đột nhiên mình có một niềm tin vô cùng mãnh liệt, đó là mình cũng có thể trở thành nhà báo.
   7
  • hình chộp của Ducminh

   lại nhằm lúc 18:44:23 14/6/12, Ducminh rằng:

   Tôi đoán chắc anh Thành Chung này đẳng cấp làm báo phải rất cao siêu! Chả có nhẽ trời nóng thế này người ta ra đường phải ăn mặc kín mít à?
   1
  • hình chộp của Lại anh Thành Chung đây mà!

   nhằm lúc 12:17:45 14/7/12, Lại anh Thành Chung đây mà! rằng:

   Báo này có anh nhà báo Thành Chung rất nổi tiếng!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…