lá cải.org

 1. Vietnamnet - 'Làm bộ trưởng không sướng gì, chả có đồng nào trong túi'

  ·

  Rõ rồi nhé, phải có tiền mới sướng!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 14:20:57 14/6/12, Vit rằng:

   Bộ trưởng còn không sướng thì dân khổ là đúng rồi!
   15
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 14:26:30 14/6/12, mitdac rằng:

   Đầy tớ dân mà
   0
  • hình chộp của Vivian

   nhằm lúc 15:17:25 14/6/12, Vivian rằng:

   Bình kiểu này thì tít kiểu nào cũng chết với ông :)))
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…