lá cải.org

 1. VnExpress - Nhiều tỉnh đỗ tốt nghiệp xấp xỉ 100%

  ·

  Hưng Yên đang tạm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp 99,9%, TP HCM được 98%, nhiều tỉnh khác cũng có tỷ lệ đỗ cao hơn năm trước - "Thi tốt nghiệp mà như V-League vậy cha nội?" "Đâu, nhiều tiêu cực hơn V-League chứ!"

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Người Trồng Cải

   nhằm lúc 16:58:02 16/6/12, Người Trồng Cải rằng:

   Yên tâm đi, tại năm nay lỡ in giấy khen hết rồi nên bỏ qua, sang năm sẽ làm vụ thi cử nghiêm túc.
   8
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…