lá cải.org

 1. Giáo Dục - Lộ thêm những hình ảnh Ngọc Trinh không hề trắng 'như bóc'

  ·

  Như cái gì mà như? Bóc lâu rồi!

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của khuyetdanh

   nhằm lúc 11:29:03 20/6/12, khuyetdanh rằng:

   bóc tem
   1
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 11:59:47 20/6/12, mitdac rằng:

   Thế mà cũng thắc mắc. Trắng mấy thì cũng phải có chỗ đen chứ
   0
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 12:28:38 20/6/12, Kenny rằng:

   Không hề trắng như bóc nhưng nhìn thì đoán ngay chóc!
   1
  • hình chộp của Vit

   lại nhằm lúc 13:04:53 20/6/12, Vit rằng:

   Ngọc Trinh trắng bóc cả người
   Chỉ đen một tí ở nơi cái ... lưng.
   2
  • hình chộp của linh

   nhằm lúc 16:45:15 20/6/12, linh rằng:

   @Vịt: cái lừng là cái gì vậy hehe
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…