lá cải.org

 1. Giáo Dục - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục: "Thi tốt nghiệp, không thể đỗ tới 98%"

  ·

  Bác có nghĩ chính vì không đạt được chỉ tiêu ấy nên bác mới là "nguyên" không ạ?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Người Trồng Cải

   nhằm lúc 11:15:08 21/6/12, Người Trồng Cải rằng:

   Bác "nguyên" nói đúng đấy, kịch kim cũng chỉ được 97% là cũng!
   0
  • hình chộp của noname

   lại nhằm lúc 11:36:26 21/6/12, noname rằng:

   Than ôi, thời của bác nay còn đâu.(Xin lỗi nhà thơ Thế Lữ)
   5
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 11:36:34 21/6/12, mitdac rằng:

   Em lạy các bác Nguyên, các bác ngồi nguyên cho!
   8
  • hình chộp của Tuấn

   lại nhằm lúc 11:40:41 21/6/12, Tuấn rằng:

   Lại Nguyên, cứ ông nào mà có chữ nguyên thì toàn loại không đáng nghe!
   1
  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 12:05:22 21/6/12, Kenny rằng:

   Nguyên Thứ nói vậy thì Nguyên Vũ cũng chẳng buồn cắt nữa.
   18
  • hình chộp của T

   lại nhằm lúc 14:47:34 21/6/12, T rằng:

   Sao lúc chưa "nguyên" bác ko nói thế?
   11
  • hình chộp của hehe

   nhằm lúc 17:19:20 21/6/12, hehe rằng:

   hehe. em ra trường năm 2007, nhờ 2 cái vụ không mà có nguời nhảy bộ lên gần đầu đấy
   2
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 00:38:32 22/6/12, hh rằng:

   98-99-98, với số đo như vậy thì cách cái chết cũng ko xa là mấy.
   0
  • hình chộp của GaDiBo

   nhằm lúc 16:33:49 22/6/12, GaDiBo rằng:

   người ta chỉ nói thật khi người ta nguyên...
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…