lá cải.org

 1. Giáo Dục - "Chưa bao giờ nền giáo dục kém và đáng xấu hổ thế này"

  ·

  Câu nói này có giá trị vĩnh cửu đấy. Sang năm nói cũng đúng, mà năm năm tới bảo đảm cũng vẫn còn chuẩn.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Tư Lê

   nhằm lúc 14:13:50 24/6/12, Tư Lê rằng:

   Cái éo gì?! Câu này là câu cửa miệng suốt mấy ngàn năm nay đấy...
   10
  • hình chộp của Vit

   lại nhằm lúc 17:20:39 24/6/12, Vit rằng:

   Cải sai rồi, câu này không có giá trị vĩnh cửu đâu, tới ngày 1/4 là hết chuẩn!
   3
  • hình chộp của vanbatisowen

   nhằm lúc 18:14:28 24/6/12, vanbatisowen rằng:

   không biết mũ bảo hiểm đã hạ kính xuống chưa mà tát vào mặt mình mạnh thế
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…