lá cải.org

 1. VTC - Hà Nội đến năm 2020 sẽ như thế nào?

  ·

  Chạy ăn từng bữa, được hôm lo mai, lo chi xa dữ vậy?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của hh

   nhằm lúc 09:58:40 06/7/12, hh rằng:

   Chỉ mong đến năm 2020 Hà Nội vẫn còn được gọi là Hà Nội.
   8
  • hình chộp của sẵng

   lại nhằm lúc 10:19:00 06/7/12, sẵng rằng:

   sao mày quất cái dấu hỏi vào mặt tao!thằng kia!
   6
  • hình chộp của Vit

   nhằm lúc 10:19:19 06/7/12, Vit rằng:

   Mấy ông ăn no thì phải lo xa chứ! Mấy chuyện cơm áo gạo tiền hiện tại cứ để mấy thằng đói tự giải quyết.
   1
  • hình chộp của Kenny

   lại nhằm lúc 11:28:33 06/7/12, Kenny rằng:

   Nếu năm nay mụ rùa đẻ thì giờ này năm ấy con của mụ đang đi rờ quy đầu cầu may đấy mà.
   3
  • hình chộp của Út Đậu

   nhằm lúc 13:20:36 06/7/12, Út Đậu rằng:

   Hỏi ông bạn vàng ấy, tui làm sao biết được.
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…