lá cải.org

 1. Giáo Dục - Phát hiện thêm nhiều sạn trong phim Tây Du Ký 1986

  ·

  Sạn hai mươi sáu năm sao? Xem kĩ lại, có thể nó là hổ phách đấy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của colangca

   nhằm lúc 10:24:36 10/7/12, colangca rằng:

   xá lị đới
   21
  • hình chộp của mitdac

   lại nhằm lúc 10:50:24 10/7/12, mitdac rằng:

   Ăn xong, thải ra, cái hạt nảy mầm thành cây có quả rồi lại bới ra nhai lại. Vô ơn. Lúc cần ngoặc kép thì không dùng. Vô học. ==> Vô giáo dục
   1
  • hình chộp của Mị Cơ

   nhằm lúc 12:02:36 10/7/12, Mị Cơ rằng:

   có loại muốn làm ra sạn còn không làm được á '_'
   0
  • hình chộp của Lạnh Lùng

   lại nhằm lúc 16:47:51 10/7/12, Lạnh Lùng rằng:

   Mọi ngày báo này bới nhiều thứ lắm mà,sao hôm nay lại đi bới phim Tây Du Ký 1986 của bọn khựa nhỉ?Trong khi nền giáo dục VN còn bao nhiêu đống đang cần bới ra...Dục với chẳng giáo.Bó tay với cái thể loại gọi là báo này.
   1
  • hình chộp của soap mactavish

   nhằm lúc 19:58:45 10/7/12, soap mactavish rằng:

   anh nhà báo bỏ vào rang lên nhai đỡ buồn mõm
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…