lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Hằng đêm chồng lẻn khỏi nhà sau khi tôi cắt buồng trứng

  ·

  Câu hỏi đặt ra là, chị lấy đâu ra mà lắm buồng trứng thế?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Kenny

   nhằm lúc 11:55:26 14/7/12, Kenny rằng:

   Bà mẹ cái con phóng viên.Tui nói với nó là cắt buồng chuối mà.Cô vợ người Philippin tức giận.
   20
  • hình chộp của Lạnh Lùng

   lại nhằm lúc 15:01:28 14/7/12, Lạnh Lùng rằng:

   Lâu lâu mới thấy Cải hỏi một câu hơi thừa.Bọn Đàn Bà Today thì thiếu gì buồng trứng,đến Trinh của bọn nó có khi ngày nào cũng mới nữa là...
   11
  • hình chộp của mitdac

   nhằm lúc 15:55:34 14/7/12, mitdac rằng:

   Chắc thấy vợ mài dao nên chồng sợ
   2
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…