lá cải.org

 1. Dân Việt - Khi nghệ sĩ Việt bỗng "nổi như cồn" nhờ truyền hình

  ·

  Hãy nổi tiếng hơn! Hãy trèo lên cột ăng ten. Hãy nổi tiếng hơn nữa! Hãy bám vào vệ tinh và bắt đầu bay lòng vòng trên ấy.

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của cuong

   nhằm lúc 10:34:00 15/7/12, cuong rằng:

   Vâng, cứ nhà nhà báo thì bỗng nhiên truyền hình nó tìm đến nghệ sĩ ấy, cứ ngồi đó mà đợi một ngày bỗng nhiên nhà báo nổi như cồn nhờ truyền hình
   0
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 12:22:14 15/7/12, hh rằng:

   ôi dào, cái bọn lổi như cồn.
   0
  • hình chộp của sẵng

   nhằm lúc 13:19:48 16/7/12, sẵng rằng:

   định nghĩa về cồn chăng!? rất nhiều cồn.cồn dài gọi là cồn long.cồn ngắn gọi là cồn lóng! cồn lớn gọi là lóa cồn nhỏ gọi là lon!
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…