lá cải.org

 1. Gia Đình - Mặc gì để "gợi tình" như sao?

  ·

  Mặc cả?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của Oishi

   nhằm lúc 10:32:57 15/7/12, Oishi rằng:

   Mặc kệ
   0
  • hình chộp của hh

   lại nhằm lúc 12:29:27 15/7/12, hh rằng:

   Sao thì toàn đất với dá, với lại, sao cũng ko mặc gì cả.
   0
  • hình chộp của An An

   nhằm lúc 13:18:13 15/7/12, An An rằng:

   Bình luận chẳng liên quan.

   Nhưng cái thói quen nói lái của tôi quả đúng là tai hại!
   15
  • hình chộp của Vit

   lại nhằm lúc 16:30:30 15/7/12, Vit rằng:

   Mặc cút.
   9
  • hình chộp của X

   nhằm lúc 16:34:02 15/7/12, X rằng:

   @Oishi: Mặc kê nặng..kệ
   1
  • hình chộp của Lạnh Lùng

   lại nhằm lúc 17:08:22 15/7/12, Lạnh Lùng rằng:

   Mẹ kiếp.Có thể mà cũng phải hỏi. -->Không mặc gì cả thì sẽ "làm ..." như sao.
   0
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…