lá cải.org

 1. Người Đưa Tin - VN dẫn đầu tăng trưởng Facebook tại châu Á trong quý II

  ·

  Bất chấp những kẻ ra sức chặn?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp của T

   nhằm lúc 11:48:27 20/7/12, T rằng:

   Tăng trưởng Facebook là tăng trưởng cái gì vậy các mợ?
   12
  • hình chộp của Kax

   lại nhằm lúc 16:12:43 20/7/12, Kax rằng:

   chẳng mấy khi được dẫn đầu, hí hí hí
   3
  • hình chộp của noname

   nhằm lúc 22:55:26 22/7/12, noname rằng:

   Giờ đây Facebook cùng với mại dâm và tham nhũng là những thứ càng cấm càng phát triển ở Việt Nam.
   1
  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…